Spørgsmål om uddannelsen

 1. Hvor kan jeg tage uddannelsen til heilpraktiker i Danmark?
 2. Hvad lærer jeg på heilpraktikeruddannelsen, som jeg ikke lærer på andre uddannelser?
 3. Hvordan kan jeg blive dygtig nok, når jeg skal lære så mange teknikker?
 4. Hvem tager uddanelsen til heilpraktiker?
 5. Hvordan foregår undervisningen?
 6. Hvor stort er et hold?
 7. Hvem underviser på Heilpraktikerskolen?
 8. Hvor meget tid skal jeg bruge på forberedelse?
 9. Hvad sker der, hvis jeg er forhindret i at deltage i nogle enkelte seminarer?
 10. Hvad sker der hvis jeg ikke består den afsluttende eksamen?
 11. Skal jeg kunne tysk for at uddanne mig til heilpraktiker i Danmark?
 12. Hvem er censorerne ved den afsluttende eksamen?
 13. Kan jeg få merit, hvis jeg har nogle af fagene i forvejen?
 14. Hvad er adgangskravene for at blive studerende på skolen?
 15. Hvad er aldersfordelingen for studerende på heilpraktikeruddannelsen?
 16. Hvad er min økonomiske forpligtelse, hvis jeg melder mig til uddannelsen?
 17. Kan jeg tage dele af forløbet uden at tage hele heilpraktikeruddannelsen?
 


Hvor kan jeg tage uddannelsen til heilpraktiker i Danmark?

Heilpraktikerskolen er den eneste skole, der tilbyder den traditionelle heilpraktikeruddannelse i Danmark. Skolen ligger nu lige midt i Silkeborg - tæt ved både by og natur - med mulighed for overnatning på skolen..

Læs mere om uddannelsen her ...

Til top ...

Hvad lærer jeg på heilpraktikeruddannelsen, som jeg ikke lærer på andre uddannelser?

En heilpraktiker behandler det hele menneske, ikke diagnoser i klassisk forstand. Heilpraktikeren leder efter årsagen til, at sygdom er opstået, og at kroppens egne selvhelbredende mekanismer ikke længere kan holde patienten sund og rask. Som heilpraktiker behersker du derfor først og fremmest en overordnet forståelse af sundhed og sygdom.

På uddannelsen lærer du en række forskellige diagnose- og analysemetoder, som sætter dig i stand til at komme nærmere på svaret på, hvorfor folk er blevet syge. Blandt andet klinisk undersøgelse, anamnese, irisanalyse, ansigtsanalyse, psykosomatik og øreakupunktur. Og du lærer at undersøge for fx oversyring i bindevævet, tandfoci, fordøjelsesforstyrrelser, belastede organer, belastet lymfesystem, ubalancer i hormonsystemet, samt en lang række øvrige forhold, som kan resultere i træthed, smerter og sygdom.

Alle disse elementer og brikker stykker heilpraktikeren sammen til et samlet billede for at forstå og behandle sygdommens årsag, baseret på det enkelte menneskes styrker og svagheder. Du lærer, at symptomer, der ligner hinanden hos forskellige mennesker, kan have forskellige årsager. Ligesom den samme svaghed eller belastende livsstil hos forskellige mennesker kan føre til forskellige symptomer i det enkelte menneske.

Med de forskellige teknikker, som heilpraktikeren anvender, får du redskaber til at hjælpe de fleste videre. Uanset hvem de er, og hvilke problemer de kommer med. Og med de mange forskellige metoder kan du lave en helhedsbehandling, hvor du kommer hele vejen rundt om patienten med fx kostændringer, homøopati, urteterapi og en eller flere former for fysisk behandling, først og fremmest øreakupunktur.

En heilpraktiker arbejder derfor med bredde og overblik. Du bliver ikke ekspert i alt, hvad du lærer. Men du lærer de grundlæggende og vigtigste principper samt en praktisk tilgangsvinkel, så de forskellige teknikker understøtter hinanden i din dagligdag i klinikken. Og hos langt de fleste patienter fører en række mindre justeringer ofte til store ændringer – så længe du kender årsagen, og ved, hvor du skal sætte ind.

Læs mere om uddannelsen her ...

Til top ...

Hvordan kan jeg blive dygtig nok, når jeg skal lære så mange teknikker?

En heilpraktiker er ikke specialist, men generalist. Vores styrke ligger i bredden og overblikket. På uddannelsen lærer du at se sammenhænge mellem forskellige symptomer og indikationer for at danne dig et samlet billede af patientens tilstand. Som heilpraktiker går du først i gang med at behandle, når du har én eller flere idéer om, hvorfor folk er blevet syge.

Du bliver derfor ikke ekspert i alt, hvad du lærer. Men du lærer de grundlæggende og vigtigste principper samt en praktisk tilgangsvinkel, så de forskellige teknikker understøtter hinanden i din dagligdag i klinikken. Og når først, du har fundet årsagen, er det ofte forholdsvis enkelt at finde den rigtige behandlingsstrategi. Med de mange forskellige metoder kan du lave en helhedsbehandling, hvor du kommer hele vejen rundt om patienten med fx kostændringer, urteterapi, homøopati og en eller flere former for fysisk behandling, først og fremmest øreakupunktur. Og hos langt de fleste patienter fører en række mindre justeringer ofte til store ændringer – så længe du har en idé om årsagen og ved, hvor du skal sætte ind.

Derfor oplever vi også, at en del uddannede behandlere, som fx zoneterapeuter, akupunktører, fysioterapeuter, kostvejledere osv. vælger at supplere deres uddannelse med en heilpraktikeruddannelse. For at få mere bredde på deres viden og flere redskaber til bl.a. kroniske patienter. På den måde kan heilpraktikeruddannelsen fungere både som grund- og overbyggende uddannelse i forståelse af sygdom og behandling med fokus på årsagen – alt efter, hvilke forudsætninger, du kommer med.

De mange teknikker, du skal lære på studiet, betyder selvfølgelig, at du skal være indstillet på også selv at yde en indsats for at få mest muligt ud af din investering. Når du møder en heilpraktiker, kan du være sikker på, at vedkommende ikke er kommet sovende til titlen.

Læs mere om uddannelsen her ...

Se optagelse af informationsforedrag her ...

Til top ...

Hvem tager uddannelsen til heilpraktiker?

Heilpraktikeruddannelsen er for dig, der vil arbejde med forebyggelse og helbredelse i samspillet mellem krop, sind og ånd. Det er det seriøse studie for dig, der ikke vil gå på kompromis med den faglige kvalitet, og som er indstillet på også selv at yde en indsats. På uddannelsen finder du alle slags mennesker med vidt forskellige baggrunde. Der tegner sig dog et billede af tre overordnede grupper:

1. Dig, der har som mål at blive behandler på deltid eller fuld tid, og som ikke har nogen sundhedsfaglig baggrund. Er du i denne gruppe, tager du ofte uddannelsen som led i et karriereskifte.

2. Dig, der allerede er uddannet behandler eller har en anden sundhedsfaglig baggrund, men som savner en mere bred indgangsvinkel i behandlingen af bl.a. kroniske patienter. Du er fx zoneterapeut, akupunktør, fysioterapeut, massør, kostvejleder, sygeplejerske, kiropraktor eller andet.

3. Dig, som interesserer dig for dit eget eller dine nærmestes helbred, og som søger de bedste redskaber til at forebygge eller behandle sygdom med. Uden, at du nødvendigvis har et mål om at skulle arbejde som behandler bagefter.

Til top ...

Hvordan foregår undervisningen på skolen?

Uddannelsen er primært baseret på holdundervisning suppleret med selvstudie. Selvom e-learning og on-line-undervisning giver mange nye muligheder, lægger vi stor vægt på, at det meste undervisning foregår fysisk sammen med et hold. Holdundervisning giver dynamik og dialog på seminarerne. Og vi har mulighed for at gå mere i dybden med særlige områder, ligesom den teoretiske viden kan underbygges med praktiske øvelser med det samme. Hver deltager på holdet kommer også med sin unikke baggrund og kan bidrage med relevante spørgsmål, viden og erfaring.

Holdundervisningen giver desuden mulighed for at danne studiegrupper, som vi hjælper jer i gang med. I studiegruppen arbejder du videre med det, du lærer på skolen. Og du øver de praktiske færdigheder, diskuterer dine erfaringer med dine medstuderende, arbejder med studiespørgsmål, hører hinanden i eksamenslæsning osv. Sammen med de 3 års holdundervisning er studiegrupperne med til at bygge dit netværk op, så du har nogle gode kolleger at udveksle og samarbejde med, når du en gang skal ud og arbejde som heilpraktiker.

Det er vores målsætning, at du efter hvert eneste fag-seminar får nogle praktiske redskaber med, som du kan benytte med det samme, du kommer hjem. Eksempelvis lærer du allerede på uddannelsens første seminar de grundlæggende principper og tankegangen bag heilpraktikken. Du præsenteres for den nyeste viden om fx tungmetalbelastninger, kost og ernæring. Viden, som vi omsætter til en række råd om en sund livsstil, der understøtter kroppens selvhelbredende mekansimer ud fra heilpraktikerens forståelse af sygdom og sundhed. Og du kan med det samme gå hjem og arbejde på bedre helbred og livskvalitet for dig selv og dine nærmeste.

På uddannelsens seminar om homøopati bliver du præsenteret for en række homøopatiske midler inden for de typiske hovedområder, heilpraktikeren arbejder med. Midler, som du med det samme og helt ufarligt kan gå i gang med at anvende på dig selv, dine nærmeste eller i klinikken. Så du hurtigt kommer i gang med at drage nogle praktiske erfaringer i behandlingen med naturmedicin.

Og sådan kunne vi blive ved for hvert eneste fag-seminar på uddannelsen. Det er vores holdning og erfaring, at den teoretiske viden skal omsættes til praksis, så hurtigt som muligt.

Uddannelsen omfatter desuden en del stof, du skal læse og kunne. Som forberedelse til holdundervisningen skal du derfor læse de udleverede kompendier igennem, inden du møder op til seminarerne. Og efter hvert seminar får du en række studiespørgsmål, som du kan arbejde videre med selv og i din studiegruppe.

Den teoretiske del af undervisningen er klassisk tavleundervisning, hvor underviseren bruger tegninger, billeder, powerpoint-show m.m., alt efter stil og temperament. I de praktiske fag, demonstrer underviseren hver enkelt teknik, hvorefter du selv skal træne i praksis sammen med dine medstuderende, under supervision af underviseren og evt. hjælpere. Vi lægger vægt på, at vores kompetente undervisere har både teoretisk og praktisk erfaring. De fleste er derfor heilpraktikere eller arbejder med samme bredde eller forståelse, som heilpraktikeren.

Læs mere om skolens underviserne her ...
Læs mere om uddannelsen her ...

Til top ...

Hvor stort er et hold på heilpraktikeruddannelsen?

Vi starter hold op med mindst 20 tilmeldinger. Men vi forventer flere tilmeldinger, så holdene bliver større. Mere end 30 års erfaring gennem skolens historie viser, at en holdstørrelse på mindst 25-30 studerende giver en god dynamik og mange muligheder for at udveksle erfaringer og sammensætte inspirerende studiegrupper.

Senest har vi startet et hold op med 50 studerende! Så kan vi ikke være flere i lokalerne. Selv om det nogle gange kan give lidt kø ved toiletterne, giver det også en fantastisk stemning og dynamik. Og det er med til at holde prisen på vores uddannelse meget lav i forhold til den kvalitet, vi leverer. Det sikrer en sund økonomi, så vi kan fortsætte med at engagere de bedst mulige undervisere.

Til de praktiske øvelser og seminarer har vi selvfølgelig ekstra undervisere og superviserer på, hvor der er brug for det.

Til top ...

Hvem underviser på Heilpraktikerskolen?

Vi er fuldstændigt kompromisløse, når det gælder vores undervisere. På hver plads i undervisnings-teamet vil vi have den bedste underviser, vi kan finde. Og vi skifter gerne ud, hvis vi møder nye og bedre kræfter.

Vi lægger vægt på, at vores kompetente undervisere har både teoretisk og praktisk erfaring. De fleste er selv heilpraktikere eller arbejder med samme bredde eller forståelse, som heilpraktikeren. I tillæg har den enkelte underviser fordybet og uddannet sig særligt i det område, han eller hun underviser i på Heilpraktikerskolen.

I undervisningspanelet finder du bl.a. Arvin Larsen, Frede Damgaard, Anna Iben Hollensberg, Peer Bach Boesen, Marianne Fjordgaard, Kenn Øhlenschlæger, Anne Marie Vester, Jesper Hollensberg og Susanne Løfgren. For at tilbyde den bedste uddannelse skal vi selvfølgelig have de bedste undervisere. Og vi arbejder løbende på at etablere samarbejde med de førende kræfter inden for vores branche.

Selvfølgelig er det umuligt at gøre alle tilfredse. Den underviser den ene elsker, kan en anden person have svært ved at forholde sig til. Derfor prioriterer vi også, at vores undervisere har forskellige personlige egenskaber. Og vi tør godt garantere, at størstedelen af uddannelsens undervisere både vil inspirere, udfordre og lære dig en hel masse.

Vi vover den påstand, at vi har Danmarks stærkeste undervisnings-team. Døm selv ...

Læs mere om Heilpraktikerskolens underviserne her ...

Til top ...

Hvor meget tid skal jeg bruge på forberedelse?

Det er naturligvis meget individuelt, hvor meget tid du bruger derhjemme på uddannelsen. Det afhænger af både erfaring, forudsætninger, muligheder, evner og engagement. Det er vores vurdering, at du skal regne med at bruge 3-4 timer om ugen i gennemsnit. Her er en kort beskrivelse af, hvad du bruger tiden på:

Forud for hvert seminar får du adgang til materialet, som du skal læse hjemme, inden du møder op. Under seminaret anbefaler vi, at du tager noter. Efter seminaret er det en god idé at løbe noterne igennem og måske skrive dem rent, mens du stadig kan huske, hvad de betyder. Herudover får du i forbindelse med hvert seminar udleveret en række studiespørgsmål, som du kan løse selv og sammen med din studiegruppe. Og du får måske noget supplerende materiale, som du skal læse.

Afhængigt af, hvor teoretisk seminaret er, vil det derfor være forskelligt fra gang til gang, hvor meget forberedelse det kræver, og hvor meget tid, du bruger bagefter.

I forbindelse med den afsluttende eksamin og hovedopgaven i modulet ”Klinisk Praksis” skal du selvfølgelig forvente at bruge noget mere tid end ellers. Det er igen individuelt, hvor meget.

Til top ...

Hvad sker der, hvis jeg er forhindret i at deltage i nogle enkelte seminarer?

Der er mødepligt til alle uddannelsens seminarer. Men alle kan blive forhindrede i at møde op i ny og næ, enten pga. sygdom, en familiefest eller noget andet. Og du kan principielt gennemføre uddannelsen med op til 10% fravær.

Vi optager det meste af undervisningen på lyd og video. Derfor går du ikke glip af ret meget af den teoretiske undervisning, hvis du ikke kan deltage i et seminar. Og du må  læse så meget op, du kan - selv og sammen med din studiegruppe. Vi hjælper dig selvfølgelig med at udfylde de huller, du evt. har herefter. Og din studiegruppe må hjælpe dig med de praktiske færdigheder.

Er der et seminar, du ikke får taget, inden den afsluttende mundtlige eksamen, er det sjældent noget problem. De enkelte seminarer går så meget på tværs, at du sandsynligvis får repeteret de vigtigste principper andre steder i uddannelsens forløb. Og alle trådene samles under alle omstændigheder til de praktiske seminarer sidst i uddannelsen. Desuden er du altid berettiget til at komme og tage evt. manglende seminarer efter endt uddannelse på et senere hold - kvit og frit.

Til top ...

Hvad sker der hvis jeg ikke består den afsluttende eksamen?

Vi gør vores for at sikre, at du er velforberedt og består den afsluttende eksamen, når du går op. Men du skal også selv gøre dit hjemmearbejde. Heilpraktikereksamen kommer man ikke sovende til. Og man kan heller ikke ”være heldig” at bestå eksamen.

Hvis du mod forventning ikke består første gang, får du mulighed for at deltage på det næste hold på uddannelsen, så du kan få en chance til - og så betaler du kun forplejningen.

Til top ...

Skal jeg kunne tysk for at uddanne mig til heilpraktiker i Danmark?

Nej, du behøver ikke at kunne tysk for at tage uddannelsen til heilpraktiker på Heilpraktikerskolen. Alle undervisere og al undervisningsmateriale er på dansk. Den tyske censor til den afsluttende eksamen bliver tolket.

Til top ...

Hvem er censorerne ved den afsluttende eksamen?

Censorerne til den afsluttende, mundtlige eksamen på heilpraktikeruddannelsen er: Tysk læge og heilpraktiker, Frank Sievers. Heilpraktiker og tolk, Gabriele Seidler. Læge, heilpraktiker, functional medicine graduate og leder af Heilpraktikerskolen, Anna Iben Nørgaard Hollensberg. Heilpraktiker og leder af Heilpraktikerskolen, Jesper Hollensberg.

Til top ...

Kan jeg få merit, hvis jeg har nogle af fagene i forvejen?

Ja. Vi får flere og flere studerende, som har en behandlerbaggrund. Og vi giver merit i de tilfælde, hvor vi vurderer, at du har taget kvalificerede kurser eller uddannelse inden for vores område. Meritten betyder, at du får en rabat på 750 kr. pr. dag for de seminarer, det drejer sig om. Du skal dog stadig forvente at deltage i alle uddanelsens seminarer.

Send os en mail med info om din baggrund, så tager vi stilling til, hvor meget merit du kan få. 

Til top ...

Hvad er adgangskravene for at blive studerende på skolen?

Anatomi/fysiologi, patologi (sygdomslære) og psykologi på RAB-niveau er eksternt pensum på heilpraktikeruddannelsen. Det betyder, at du selv skal sørge for at få denne undervisning et andet sted. Og du skal have bestået eksterne eksaminer i anatomi/fysiologi, patologi (sygdomslære) og psykologi, inden du begynder på uddannelsens sidste modul: "Klinisk praksis".

De konkrete krav er:

 • 200 timers anatomi/fysiologi
 • 100 timers sygdomslære (patologi)/farmakologi
 • 50 timers klientpsykologi

Se listen over steder, vi kender og kan anbefale, hvor du kan tage denne undervisning. (Der er helt sikkert andre gode steder, som vi ikke kender.)

Herudover følger vi de tyske regler, som kræver, at du har fuld førlighed, og at du er fyldt 25 år ved den afsluttende eksamen. Desuden skal du ifølge Heilpraktikerloven have en ren straffeattest for at kunne aflægge eksamen som heilpraktiker.

Studieerfaring er et plus, da du skal forvente en del hjemmearbejde.

Til top ...

Hvad er aldersfordelingen for studerende på heilpraktikeruddannelsen?

Det er et spørgsmål, vi ofte får. Du står måske ”midt i livet” og vil egentlig gerne i gang med noget andet. Men hvornår er man for gammel til at begynde på en ny uddannelse? Eller du står måske med livet foran dig og spørger dig selv, om du er for ung til at blive behandler? Eller om du kan tjene nok som heilpraktiker til at leve af det?

Gennemsnitsalderen for studerende på uddannelsen er ca. 40 år. De yngste er midt i 20’erne, de ældste er over 60. De tyske krav siger, at du skal være 25 år for at kunne gå til den afsluttende eksamen i Tyskland, så det sætter en naturlig begrænsning for, hvor ung du kan være. I den anden ende af skalaen står det straks mere åbent. Livserfaring er absolut en fordel, når man arbejder som behandler. Og flere af vores studerende tager uddannelsen med det formål at arbejde som heilpraktiker i den alder, andre betragter som pensionsalderen.

Er du helt ung, og overvejer du at lave heilpraktikken til din levevej, kan det i høj grad lade sig gøre. Alt efter din egen motivation og ihærdighed, selvfølgelig. I Danmark har vi flere eksempler på heilpraktikere, der kom i gang allerede i 20’erne.

Vælger du at begynde på uddannelsen senere i livet, kan det for nogen tage lidt tid at finde tilbage til den rutine og disciplin, der skal til for at studere. Heilpraktikeruddannelsen stiller krav til din faglighed, og du skal være indstillet på at læse på stoffet ved siden af seminarerne på uddannelsen. Til gengæld vil du på grund af din livserfaring ofte føle dig mere sikker og tilpas, fx i dit første møde med ”rigtige” patienter.

Til top ...

Hvad er min økonomiske forpligtelse, hvis jeg melder mig til uddannelsen?

Du er aldrig forpligtet økonomisk mere end de beløb, du har betalt.

Læs mere om Heilpraktikerskolens betalingsbetingelser her ...

Til top ...

Kan jeg tage dele af forløbet uden at tage hele heilpraktikeruddannelsen?

Ja, du kan deltage i flere af heilpraktikeruddannelsens seminarer som enkeltkurser. Nogle seminarer udbyder vi til alle - uden forudsætninger. Andre seminarer skal du være terapeut eller behandler for at kunne være med til.

Se i den samlede brochure, hvilke seminarer vi udbyder som enkeltkurser og til hvem

Læs også mere om vores kurser her ...


 >> FORTSÆT og læs spørgsmål og svar om heilpraktikeren ...

 

 Få Heilpraktikerskolens nyheds-mail
  
Få nyheder fra heilpraktikkens verden, om skolen, uddannelsen til heilpraktiker, informationsmøder
og meget andet.
 
Heilpraktikerskolen | Vestergade 38, 8600 Silkeborg  | Tlf.: +45 60 88 50 70 | skole@heilpraktiker.dk