Spørgsmål og svar om heilpraktikeren

 

Hvad er en heilpraktiker?

Hvad er "heilpraktik"?

Hvor mange aktive heilpraktikere findes der i Danmark?

Hvordan er mulighederne for at få job som heilpraktiker?

Hvor finder jeg en heilpraktiker?


En heilpraktiker arbejer bl.a. med homøopati

Hvad er en heilpraktiker?

I Politikens tyske ordbog oversættes heilpraktiker med naturlæge. Og det er præcis, hvad det er.

I Tyskland er heilpraktikerne statsanerkendte og en del af den private sygesikring. Og de tyske heilpraktikere har vide beføjelser i deres ret til bl.a. at give injektioner og udskrive den såkaldte apotekerpligtige medicin.

Heilpraktikerskolen har taget den tyske heilpraktiker-model til Danmark. Og vi har uddannet danske heilpraktikere siden 1983.

Som dansk heilpraktiker arbejder du bredt med naturmedicin. En heilpraktiker kan kaldes de alternative behandleres svar på en praktiserende læge. Og arbejder i sin klinik med fx irisanalyse, homøopati, kostvejledning, urteterapi, øreakupunktur og meget andet for at hjælpe klienterne med bl.a flere former for livsstilslidelser.

Se også, Hvad er "heilpraktik"?

Find en heilpraktiker her på Dansk Heilpraktiker Forenings hjemmeside

Læs mere om heilpraktikeren her på Dansk Heilpraktiker Foreningens hjemmeside

Læs mere om uddannelsen til dansk heilpraktiker


Hvad er "heilpraktik"?

"Heilpraktik" kan bedst oversættes til naturmedicin. Den tyske heilpraktiker-model, som vi er dybt inspirerede af på Heilpraktikerskolen, har sin oprindelse i folkemedicinen. Den naturmedicinske metode omfatter flere elementer som fx homøopati, plantemedicin og irisanalyse. Ordet ’heil-praktik’ betyder oversat til dansk ’helbredelses-praksis’. Mange af de discipliner, heilpraktikken anvender i dag, anvendes i det meste af Europa af både læger og naturmedicinske behandlere. I Tyskland blev heilpraktikken i 1936 statsanerkendt som frit erhverv, i 1939 blev heilpraktikerloven vedtaget, og i 1954 blev heilpraktikken del af den offentlige sygesikring.

I Danmark arbejder danske heilpraktikere på lige fod med de andre alternative behandlere. De danske heilpraktikere i Dansk Heilpraktiker Forening kan RAB-godkendes efter Styrelsen for Patientsikkerheds beføjelser.

Læs mere om heilpraktikerne på Danske Heilpraktiker Forenings hjemmeside ...

Til top ...


Hvor mange aktive danske heilpraktikere findes der?

På Dansk Heilpraktiker Forenings Hjemmeside kan du se de aktive danske heilpraktikere, som er medlemmer af foreningen. Et skøn er, at en tredjedel af heilpraktikerne i Danmark sandsynligvis er repræsenteret her.

Se oversigten over danske heilpraktikere på Dansk Heilpraktiker Forenings hjemmside  ...

Til top ...


Hvordan er mulighederne for at få job som heilpraktiker?

Som dansk heilpraktiker bliver du selvstændig erhvervsdrivende. Efter endt uddannelse skal du ud og arbejde i en klinik. Enten din egen eller i et fællesskab med andre. Hvor hurtigt, du får en velfungerende klinik, afhænger helt af din egen indsats. Men behovet for dygtige heilpraktikere er der. Og som du kan se af vores undervisningsplan, gør vi vores til at klæde dig på til den forretningsmæssige del af arbejdet med adskillige lektioner i klinikdrift, markedsføring og forretningsforståelse.

Det er fakta, at vi i dagens Danmark har stigende udgifter til det etablerede behandlingssystem, ringere livsstil, højere levealder og et voksende ønske i befolkningen om bedre livskvalitet. Disse faktorer og mange andre øger efterspørgslen efter kvalificerede behandlere og sundhedsvejledere. Endnu er der ikke mange danskere, der kender heilpraktikerne, og der ligger et kæmpe potentiale i at udbrede heilpraktikken.

Til top ...


Hvor finder jeg en dansk heilpraktiker?

Har du brug for en heilpraktiker, kan du se en oversigt på Dansk Heilpraktiker Forenings hjemmeside. Her finder du navn, adresse og telefonnummer på alle aktive medlemmer af heilpraktikerforeningen.

Find en heilpraktiker i nærheden af dig på Dansk Heilpraktiker Forenings hjemmside her ...

Til top ...


 >> FORTSÆT, og læs spørgsmål og svar om heilpraktikeruddannelsen ...

 

 GRATIS GUIDE:
De 7 punkter du skal have styr på hos din kommende uddannelse for at træffe det rette valg

 
.

Fornavn:

E-mail-adresse:

 
Tilmeld dig samtidig Heilpraktikerskolens nyhedsbrev, og hold dig opdateret om skolen, uddannelsen til heilpraktiker, informationsforedrag og meget andet.
 
Du modtager dermed også din gratis guide om de 7 punkter, du skal have styr på hos din kommende uddannelse for at træffe det rette valg.
 
 
 
 
 
 
Heilpraktikerskolen | Skovvejen 29, 8850 Bjerringbro  | Tlf.: +45 60 88 50 70 | heilpraktikerskolen@heilpraktikerskolen.dk