Fysioterapeut og heilpraktiker Ulrikka Mikkelsen

Toprestituering giver toppræstation

Med fokus på evidens og den nyeste forskning fra udlandet har Ulrikka Mikkelsen behandlet mere end 10.000 personer med fokus på at få kroppen i balance. Som idrætsfysioterapeut er hun specialiseret inden for skader opstået i forbindelse med sport og motion. Hun behandler mange karrieremennesker, supermotionister og elitesportsudøvere, der har brug for hurtigt at komme tilbage til en normal hverdag. 

Heilpraktiker Ulrikka Mikkelsen”Jeg foretager en grundig kropsundersøgelse, hvor jeg har fokus på din kropsholdning, muskler, sener og led. Derefter undersøger jeg det lokale skadessted. Jeg undersøger samtidig sundhedstilstanden i kropsvævet. Det har stor indflydelse på, hvor hurtigt ophelingen kan forløbe,” fortæller Ulrikka Mikkelsen. Ud fra undersøgelsen finder hun frem til årsagen og igangsætter en individuel tilrettelagt behandling, der kan indebære kost, kosttilskud, naturmedicin, øvelser og træning.

Ulrikka Mikkelsen kombinerer fysioterapi med sin baggrund som heilpraktiker, hvilket giver en helhedsorienteret behandling. ”Skal jeg skabe en forandring, skal vi finde ud af, om jeg skal ind via det fysiske eller det psykiske. Det handler om, at mennesket skal være med, og det er min opgave, at jeg skal se og lytte til det, jeg ser og hører. 

Fokus på årsagen

”Som heilpraktiker er jeg uddannet i forhold til den nyeste forskning i naturmedicin og i at tegne personens sundhedstilstand. Det hele hænger jo sammen fra kost til psyken. Som fysioterapeut har jeg fuldstændig fokus på bevægeapparatet. Som heilpraktiker ser jeg på, hvad der er årsagen. Det tilfører en unikhed, fordi jeg kan anskue mennesket unikt.” 

Hvis du har ondt i ryggen, kan det være noget biomekanisk, og det kan være en bakterie. Men det kan også være et mave-tarmproblem eller mængden af hormonet kortisol i kroppen efter et længere stressforløb. Som heilpraktiker anskuer Ulrikka Mikkelsen mennesket ud fra, hvad kortisol-stress-niveauet kommer af: Er det kæresten, for meget kaffe, jobbet? Eller hvorfor er der den øgede kortisol-stress i kroppen?

”Hvis det er stress-niveuaet, der er årsagen ubalancen, er vi nødt til at få kortisolen i balance, ellers spænder det op i musklerne og leddene. Nogle gange kan jeg løsne kroppen efter en fodboldkamp, og det er helt andre facetter. Men idet jeg bruger heilpraktikerens analyseformer, har jeg langt større mulighed for at yde den rigtige behandling,” fortæller Ulrikka.
 
Ulrikka Mikkelsen holder foredrag
 

Som heilpraktiker kommer jeg dybere i mine behandlinger

Hvis en person fx spiser en kost, som personen ikke kan nedbryde, er det hendes erfaring, at det sætter sig som en overbelastning. ”Fysioterapeuten tager meget fokus i bevægeapparatet, mens heilpraktikeren giver nogle helt praktiske råd. Og i virkeligheden forkorter det mange behandlinger til 1-3 gange, og så er patienten ude igen. Det er min erfaring, at jeg som heilpraktiker kan komme dybere i mine behandlinger.

Akut fibersprængning behandler jeg som fysioterapeut, men jeg optimerer også med homøopati og kost generelt. Vi kommer grundigere ind i selve problematikken, og derved kommer man som regel ud med noget, der ikke bliver det samme.”

Ulrikka Mikkelsen har en alsidig uddannelsesbaggrund og hun benytter fx akupunktur for at nedsætte inflammation og øge blodcirkulation. ”Det er to ting, som er helt afgørende for at genskabe balance i organer, nervesystem, hormonsystem, muskler og sener. Akupunktur anvendes også for at fremme restitutionsevner. Akupunktur er meget effektiv til helt generelt at hjælpe kroppens egne naturlige ophelingsevner. Det gælder både fysisk, psykisk og mentalt.”

Sand Sundhed Danmark

Ulrikka Mikkelsen driver Sand Sundhed Danmark med high performance optimering. Hun er passioneret og dedikeret i sit forebyggede optimeringsarbejde for at hjælpe sportsmennesket, karrieremenneske og familiemoderen i at få de redskaber og den forståelse der skal til, så livet levet mere optimalt fysisk, mentalt og psykisk.
 
Læs mere på: sandsundheddanmark.dk
Heilpraktikerskolen | Skovvejen 29, 8850 Bjerringbro  | Tlf.: +45 60 88 50 70 | heilpraktikerskolen@heilpraktikerskolen.dk