Spørgsmål om heilpraktikeruddannelsen

Hvor kan jeg tage uddannelsen til heilpraktiker i Danmark?


Hvad lærer jeg på heilpraktikeruddannelsen, som jeg ikke lærer på andre uddannelser?


Hvordan kan jeg blive dygtig nok, når jeg skal lære så mange teknikker?


Hvem tager uddanelsen til heilpraktiker?


Hvordan foregår undervisningen?


Hvor stort er et hold?


Hvem underviser på Heilpraktikerskolen?


Hvor meget tid skal jeg bruge på forberedelse?


Hvad sker der, hvis jeg er forhindret i at deltage i nogle enkelte seminarer?


Hvad sker der hvis jeg ikke består den afsluttende eksamen?


Skal jeg kunne tysk for at uddanne mig til heilpraktiker i Danmark?


Hvem er censorerne ved den afsluttende eksamen?


Kan jeg få merit, hvis jeg har nogle af fagene i forvejen?


Hvad er adgangskravene for at blive studerende på skolen?


Hvad er aldersfordelingen for studerende på heilpraktikeruddannelsen?


Hvad er min økonomiske forpligtelse, hvis jeg melder mig til uddannelsen?


Kan jeg tage dele af forløbet uden at tage hele heilpraktikeruddannelsen?

 


Hvor kan jeg tage uddannelsen til heilpraktiker i Danmark?

Heilpraktikerskolen er den eneste skole, der tilbyder den traditionelle heilpraktikeruddannelse i Danmark. 
 
De første 3 af 4 semestre foregår online. Det betyder, at du kan tage uddannelsens første 1,5 år år, stort set når det passer dig - og i det tempo, det passer dig. Vi har opstart af 1. semester januar og august.
 
Fremmødeundervisningen på uddannelsens fjerde og sidste semester foregår i Silkeborg - tæt ved både by og natur - med mange gode muligheder for overnatning, hvis du kommer langvejs fra.
 
Vi har opstart af 2-årige holdforløb hvert andet år. Næste og sidste gang august 2024.

Læs mere om uddannelsen her ...

Til top ...Hvad lærer jeg på heilpraktikeruddannelsen, som jeg ikke lærer på andre uddannelser?

En heilpraktiker behandler det hele menneske og ikke diagnoser i klassisk forstand. Heilpraktikeren leder efter årsagen til, at sygdom er opstået, og at kroppens egne selvhelbredende mekanismer ikke længere kan holde patienten sund og rask. Som heilpraktiker behersker du derfor først og fremmest en overordnet forståelse af sundhed og sygdom. Og et godt blik for, hvad der kan været gået galt hos det enkelte menneske.

På uddannelsen lærer du en række forskellige diagnose- og analysemetoder, som sætter dig i stand til at komme nærmere på svaret på, hvorfor dine patienter er blevet syge. Blandt andet klinisk undersøgelse, anamnese, irisanalyse, visuel analyse, psykosomatik, øreakupunktur m.m. Og du lærer at undersøge for fx oversyring i bindevævet, tandfoci, fordøjelsesforstyrrelser, belastede organer, belastet lymfesystem, ubalancer i hormonsystemet, samt forskellige andre forhold, som kan resultere i træthed, smerter og en lang række af kroniske lidelser og livsstilssygdomme.

Alle disse elementer og brikker stykker heilpraktikeren sammen til et samlet billede for at forstå og behandle sygdommens årsag, baseret på det enkelte menneskes styrker og svagheder. Du lærer, at symptomer, der ligner hinanden hos forskellige mennesker, kan have forskellige årsager. Ligesom den samme svaghed eller belastende livsstil hos forskellige mennesker kan føre til forskellige symptomer hos det enkelte menneske.

Med de forskellige teknikker, heilpraktikeren anvender, får du redskaber til at hjælpe de fleste mennesker videre. Uanset hvem de er, og hvilke problemer de kommer med. Og med de mange forskellige metoder kan du lave en helhedsbehandling, hvor du kommer hele vejen rundt om patienten med fx kostændringer, homøopati, urteterapi og øreakupunktur. Du bliver også klædt på til – når det er nødvendigt – at sende folk videre til kolleger, der har specialiseret sig i andre områder. Det vil dine klienter opfatte som meget seriøst og professionelt.

En heilpraktiker arbejder derfor med bredde og overblik. Du bliver ikke ekspert i alt, hvad du lærer. Men du lærer de grundlæggende og vigtigste principper og metoder samt en praktisk tilgangsvinkel, så de forskellige teknikker understøtter hinanden i din dagligdag i klinikken. Og hos langt de fleste patienter fører en række mindre justeringer ofte til store ændringer – så længe du kender årsagen, og ved, hvor du skal sætte ind.

Læs mere om uddannelsen her ...

Til top ...Hvordan kan jeg blive dygtig nok, når jeg skal lære så mange teknikker?

En heilpraktiker er ikke specialist, men generalist. Vores styrke ligger i bredden og overblikket. På uddannelsen lærer du at se sammenhænge mellem forskellige symptomer og indikationer for at danne dig et samlet billede af patientens tilstand. Som heilpraktiker går du som regel først i gang med at behandle, når du har én eller flere idéer om, hvorfor folk er blevet syge.

Du bliver derfor ikke ekspert i alt, hvad du lærer. Men du får en konkret uddannelse, som er målrettet mod arbejdet i klinikken. Og du lærer de grundlæggende og vigtigste principper samt en praktisk tilgangsvinkel, så de forskellige teknikker understøtter hinanden i dit virke. Og når først, du har fundet årsagen, er det ofte forholdsvis enkelt at finde den rigtige behandlingsstrategi. Med de mange forskellige metoder kan du lave en helhedsbehandling, hvor du kommer hele vejen rundt om patienten med fx kostændringer, urteterapi, homøopati og øreakupunktur. Og hos langt de fleste patienter fører en række mindre justeringer ofte til store ændringer – så længe du har en idé om årsagen og ved, hvor du skal sætte ind.

Derfor oplever vi også, at en del uddannede behandlere, som fx zoneterapeuter, akupunktører, fysioterapeuter, kostvejledere, kinesiologer, kraniosakralterapeuter, massører osv. vælger at supplere deres uddannelse med heilpraktikeruddannelsen. For at få mere bredde på deres viden og flere redskaber til bl.a. kroniske patienter. På den måde kan heilpraktikeruddannelsen fungere både som grund- og overbyggende uddannelse i forståelse af sygdom og behandling med fokus på årsagen – alt efter, hvilke forudsætninger, du kommer med.

(Og er du allerede uddannet behandler, får du selvfølgelig merit for de fag, du allerede har fået undervisning i. Se mere her.)

De mange teknikker, du skal lære på studiet, betyder selvfølgelig, at du skal være indstillet på også selv at yde en indsats for at få mest muligt ud af din investering. Når du møder en heilpraktiker, kan du være sikker på, at vedkommende ikke er kommet sovende til titlen.

Læs mere om uddannelsen her ...

Til top ...Hvem tager uddannelsen til heilpraktiker?

Heilpraktikeruddannelsen er for dig, der vil arbejde med forebyggelse og helbredelse i samspillet mellem krop, sind og ånd. Det er det seriøse studie for dig, der ikke vil gå på kompromis med den faglige kvalitet, og som er indstillet på også selv at yde en indsats. På uddannelsen finder du alle slags mennesker med vidt forskellige baggrunde.
 
Uddannelsen er målrettet mod tre overordnede grupper:

1. Dig, der har en personlig interesse i naturlig sundhed og naturmedicinsk forebyggelse og behandling. Du vil gerne blive bedre til at hjælpe dig selv og dine nærmeste med naturlige metoder. Heilpraktikeruddanelsens første og andet semester (uddannelsens første år) er for dig, der tager uddannelsen af personlige årsager.

2. Dig, der har som mål at blive behandler på deltid eller fuld tid, og som ikke har nogen sundhedsfaglig baggrund i forvejen. Er du i denne gruppe, tager du ofte uddannelsen som led i et karriereskifte. Fordi, du har besluttet, at tiden er inde til at ville noget helt andet i dit liv.

3. Dig, der allerede er uddannet behandler eller har en anden sundhedsfaglig baggrund, men som savner en mere bred indgangsvinkel i behandlingen af bl.a. kroniske patienter. Du er fx zoneterapeut, akupunktør, fysioterapeut, massør, kostvejleder, sygeplejerske, kiropraktor, kinesiolog, kraniosakralterapeut eller andet.

Til top ...

 

Hvordan foregår undervisningen på skolen?

Heilpraktikeruddannelsen er tidssvarende, fleksibel og opdateret - også i den måde, du tager uddannelsen på.
 
Uddannelsens første halvandet år (de første tre semestre) foregår 100% online. Du kan enten vælge at følge et hold (vi starter nyt hold hvert andet år). Ellers du kan tage disse tre første semestre som selvstudie - lige, når det passer dig - med opstart på 1. semester i januar og august.
 
Uddannelsens 4. semester (det sidste halve) år er mest baseret på fremmøde. Her træner vi de praktiske fag og har praktik med patienter. Og her følger du et af de hold, som vi starter hvert andet år.
 
Al undervisning optages på video - også live-undervisningen - så du kan se den igen og igen.
 
Udannelsen foregår på den som en kombination af bl.a.:
 • E-learning med webinarer, du kan se, når du vil.

 • E-learning med live-webinarer, du kan deltage i på bestemte tidspunkter - eller se optagelsen af senere.

 • Live online-spørgetimer, hvor vi samler op på spørgsmål og det sværeste stof.

 • Fremmøde-undervisning i Silkeborg.

 • Træningsaftner, hvor du kan gøre dig endnu mere fortrolig med de praktiske fag– og som foregår i både København og Silkeborg.

 • Kompendier til selvstudie.

 • Online selvtests undervejs i studiet, så du kan sikre, at du har lært og forstået stoffet rigtigt.

 • Arbejde i studiegrupper, hvor I træner de praktiske færdigheder og løser studiespørgsmål.
Du skal derfor forvente en del hjemmearbejde. Udover den tid du bruger på at se eller deltage i undervisningen (live, webinar og spørgetimer) bruger de fleste en god lang dag om ugen på egen hånd - til at læse op, løse studie- og træningsspørgsmål etc.
 
Desuden sætter vi dig fra 3. semester i en studiegruppe med andre studerende fra holdet, som du bør mødes med jævnligt. (Vi sammensætter først og fremmest studiegrupperne ud fra geografiske hensyn.)

Det er vores målsætning, at du efter hvert eneste modul får en række praktiske redskaber med, som du kan benytte i hverdagen - både derhjemme og i klinikken. Eksempelvis lærer du allerede på uddannelsens første modul de grundlæggende principper og tankegangen bag heilpraktikerens syn på sygdom og sundhed. Du præsenteres for den nyeste viden om bl.a. miljøbelastninger, kost og ernæring. Viden, som vi omsætter til en række råd om en sund livsstil, der understøtter kroppens selvhelbredende mekanismer. Og du kan med det samme gå hjem og arbejde på bedre helbred og livskvalitet for dig selv og dine nærmeste.

Eksempelvis præsenteres du på uddannelsens modul om homøopati for en stribe homøopatiske midler inden for de typiske hovedområder, heilpraktikeren arbejder med. Midler, som du umiddelbart og helt ufarligt kan gå i gang med at anvende på dig selv, dine nærmeste eller i klinikken. Så du hurtigt kommer i gang med at få praktiske erfaringer i behandlingen med naturmedicin.

Og sådan kunne vi blive ved for hvert eneste af uddannelsens moduler. Det er vores holdning og erfaring, at den teoretiske viden skal omsættes til praksis, så hurtigt som muligt.

Uddannelsen omfatter desuden en del materiale, du skal sætte dig ind i. Som forberedelse til hvert modul skal du derfor læse de udleverede kompendier igennem, inden du deltager i undervisningen. Vores undervisere opdaterer løbende materialet, så du altid får opdateret viden. Og det er vores ambition, at du har mindst en uge at forberede dig i, inden du skal have ny undervisning. Den målsætning overholder vi 4 ud af 5 gange. Men netop fordi, vi gør en dyd ud af, at vores undervisere også har masser af erfaring fra klinikken, kan de have travle periode ligesom os andre, hvor vi derfor får materialet i sidste øjeblik.

Efter hvert seminar får du en række studiespørgsmål, som du kan arbejde videre med alene og i studiegruppen. Og du har adgange til en stribe træningsspørgsmål, så du kan teste, hvor meget du har lært og blive klar til de skriftlige prøver.

Den teoretiske del af undervisningen er klassisk tavleundervisning og moderne webinarer, hvor underviseren bruger tegninger, billeder, powerpoint m.m., alt efter stil og temperament. I de praktiske fag, demonstrer underviseren de relevante teknikker – evt. projiceret op på skærmen, hvis det er nødvendigt, fx ved øreakupunktur. Herefter træner du selv i praksis sammen med dine medstuderende, under supervision af underviseren og evt. hjælpere.

Vi lægger vægt på, at vores kompetente undervisere har både teoretisk og praktisk erfaring. De fleste er derfor heilpraktikere eller arbejder med samme bredde eller forståelse, som heilpraktikeren.

Læs mere om skolens underviserne her ...
Læs mere om uddannelsen her ...

Til top ...

 

Hvor stort er et hold på heilpraktikeruddannelsen?

Vi starter hold op med mindst 20 tilmeldinger. Men vi forventer flere tilmeldinger, så holdene bliver større. Mere end 30 års erfaring viser, at en holdstørrelse på mindst 25-30 studerende giver en god dynamik og mange muligheder for at udveksle erfaringer og sammensætte inspirerende studiegrupper, når vi kommer så langt.

Senest har vi startet et hold op med mere end 30 studerende. Det har betydet, at vi til de praktiske øvelser og seminarer har ekstra undervisere og supervisorer på, hvor der er brug for det.

Til top ...

 

Hvem underviser på Heilpraktikerskolen?

Vi er fuldstændigt kompromisløse, når det gælder vores undervisere. På hver plads i undervisnings-teamet vil vi have den bedste underviser, vi kan finde – ud fra en række forskellige parametre, som vi beskriver herunder. Og vi skifter gerne ud, når vi møder nye og bedre kræfter.

Vi lægger vægt på, at vores kompetente undervisere har både teoretisk og praktisk erfaring. Mange undervisere er selv heilpraktikere eller arbejder med samme bredde eller forståelse, som heilpraktikeren. I tillæg har den enkelte underviser fordybet og uddannet sig særligt i det område, han eller hun underviser i på Heilpraktikerskolen.

I undervisningspanelet finder du bl.a. Arvin Larsen, Anna Iben Hollensberg, Kenn Sejbjerg Øhlenschlæger, Thomas Kjærsgaard, Anne Marie Vester, Jesper Hollensberg og Susanne Løfgren. For at tilbyde den bedste uddannelse skal vi selvfølgelig have de bedste undervisere. Og vi arbejder løbende på at etablere samarbejde med de førende kræfter inden for vores branche.

Selvfølgelig er det umuligt at gøre alle tilfredse. Den underviser, én person elsker, kan en anden person have svært ved at forholde sig til. Derfor prioriterer vi også, at vores undervisere har forskellige personlige egenskaber. Vi gør en dyd ud af at præsentere dig for et team af meget forskellige undervisere, så du kan møde inspirerende rollemodeller, næsten uanset hvem du er. Og vi tør godt garantere, at størstedelen af uddannelsens undervisere både vil inspirere, udfordre og lære dig en hel masse.

Vi vover den påstand, at vi har et af Danmarks stærkeste undervisnings-team. Døm selv ...

Læs mere om Heilpraktikerskolens underviserne her ...

Til top ...

 

Hvor meget tid skal jeg bruge på forberedelse?

Det er naturligvis meget individuelt, hvor meget tid du bruger på uddannelsen derhjemme. Det afhænger af både erfaring, forudsætninger, muligheder, evner og engagement. Det er vores vurdering, at du i gennemsnit skal regne med at bruge en god lang dag om ugen på dine studier - ud over den tid, du skal bruge på skemalagte aktiviteter.

Her er en kort beskrivelse af, hvad du bruger tiden på:

Forud for hvert seminar (live eller web) får du adgang til materialet, som du skal læse hjemme, inden du deltager i undervisningen. Under seminaret anbefaler vi, at du tager noter. Efter seminaret er det en god idé at løbe noterne igennem og måske skrive dem rent, mens du stadig kan tyde, hvad du mente.

Herudover får du i forbindelse med hvert seminar udleveret en række studiespørgsmål, som du kan løse selv og sammen med din studiegruppe. Og du får adgang til en online multiple choice-test, hvor du kan teste dig selv løbende for at se, om du har lært, hvad du skal kunne.

Hvor det er relevant og muligt, får du nogle gange også supplerende materiale, som du skal læse.

Afhængigt af, hvor teoretisk seminaret er, vil det derfor være forskelligt fra gang til gang, hvor meget forberedelse det kræver, og hvor meget tid, du bruger bagefter.

I forbindelse med den afsluttende eksamen og hovedopgaven på uddannelsens sidste halvår skal du selvfølgelig forvente at bruge noget mere tid end ellers. Det er igen individuelt, hvor meget.

Til top ...

 

Hvad sker der, hvis jeg er forhindret i at deltage i nogle seminarer?

Alle kan blive forhindrede i at møde op på uddannelsen i ny og næ, enten pga. sygdom, en familiefest eller noget andet.

Vi optager al undervisning på video. Derfor går du sjældent glip af ret meget, hvis du ikke kan deltage i et seminar med teoretisk undervisning. Går du glip af et seminar af mere praktisk karakter, må du sammen med din studiegruppe sørge for, at få samlet op på de fysiske færdigheder. Vi hjælper dig selvfølgelig med at udfylde de huller, du evt. har herefter. Blandt andet på de træningsaftner, der altid ligger efter hvert praktisk seminar – i hhv. København og Silkeborg.

Er der et seminar, du ikke får taget, inden den afsluttende mundtlige eksamen, er det sjældent noget problem. Alle trådene samles til sidst i uddannelsen, så du kan nå at få styr på de store linjer.

Efter endt uddannelse og afsluttet eksamen er du berettiget til at komme og tage evt. manglende seminarer på et senere hold.

Til top ...

 

Hvad sker der hvis jeg ikke består den afsluttende eksamen?

Vi gør vores for at sikre, at du er velforberedt og består den afsluttende eksamen, når du går op. Men du skal også selv gøre dit hjemmearbejde. Heilpraktikereksamen kommer man ikke sovende til. Og man kan heller ikke ”være heldig” at bestå eksamen.

Hvis du mod forventning ikke består første gang, får du mulighed for at deltage på det næste hold på uddannelsen, så du kan få ny mulighed. Det koster et overflytningsgebyr på 10.500 kr. Herefter kan du for 500 kr. pr. dag deltage i de resterende live-seminarer, du vil. Den øvrige undervisning og træning m.m. er gratis.

Til top ...

 

Skal jeg kunne tysk for at uddanne mig til heilpraktiker i Danmark?

Nej, du behøver ikke at kunne tysk for at tage uddannelsen til heilpraktiker på Heilpraktikerskolen. Alle undervisere - også censor til afsluttende eksamen - og al undervisningsmateriale er på dansk.

Til top ...

 

Hvem er censorerne ved den afsluttende eksamen?

Censorerne til den afsluttende, mundtlige eksamen på heilpraktikeruddannelsen er: Dansk speciallæge med naturmedicinsk overbygning. Ulf Exner. Heilpraktiker og tidligere tolk, Gabriele Seidler. Specialæge, heilpraktiker, functional medicine graduate og faglig leder af Heilpraktikerskolen, Anna Iben Nørgaard Hollensberg.

Til top ...

 

Kan jeg få merit, hvis jeg har nogle af fagene i forvejen?

Ja. Vi får flere og flere studerende, som i forvejen har en eller anden form for behandlerbaggrund. Og vi giver merit i de tilfælde, hvor vi vurderer, at du har taget kvalificerede kurser eller uddannelse inden for vores område. Meritten betyder, at du får en rabat på 75 kr. pr. lektion, du allerede har fået tilsvarende undervisning, du har modtaget tilsvarende undervisning i. Du skal dog stadig forvente at deltage i alle uddannelsens seminarer.

I sidste ende kommer det an på en individuel vurdering, hvad du evt. kan få i merit. Send os en mail med info og dokumentation om din baggrund til skole@heilpraktiker.dk, så tager vi stilling til, hvor meget merit du kan få.

Til top ...

 

Hvad er adgangskravene for at blive studerende på skolen?

Du skal have bestået eksaminer i anatomi, fysiologi og patologi (sygdomslære) på RAB-niveau, inden du kan begynde på heilpraktikeruddannelsens 3. semester. Vi anbefaler vores egen E-medicus, som er målrettet til alternative behandlere og (naturligvis) heilpraktikere.

De konkrete krav er:

 • 200 timers anatomi/fysiologi
 • 100 timers sygdomslære (patologi)/farmakologi
 • 50 timers klientpsykologi

Senest inden du starter på uddannelsens 4. semester skal du også have bestået eksamen i 50 lektioners klientpsykologi for at opfylde kravene til momsfritagelse og RAB-godkendelse.

Også her anbefaler vi vores eget forløb, som er målrettet behandlere og terapeuter.

Til top ...

 

Hvad er aldersfordelingen for studerende på heilpraktikeruddannelsen?

Det er et spørgsmål, vi ofte får. Du står måske ”midt i livet” og vil egentlig gerne i gang med noget andet. Men hvornår er man for gammel til at begynde på en ny uddannelse? Eller du står måske med livet foran dig og spørger dig selv, om du er for ung til at blive behandler? Eller om du kan tjene nok som heilpraktiker til at leve af det?

Gennemsnitsalderen for studerende på uddannelsen er ca. 40 år. De yngste er midt i 20’erne, de ældste er over 70. I den anden ende af skalaen står det straks mere åbent. Livserfaring er absolut en fordel, når man arbejder som behandler. Og flere af vores studerende tager uddannelsen med det formål at arbejde som heilpraktiker i den alder, andre betragter som pensionsalderen.

Er du helt ung, og overvejer du at gøre naturmedicinen til din levevej, kan det i høj grad lade sig gøre. Alt efter din egen motivation og ihærdighed, selvfølgelig. I Danmark har vi flere eksempler på heilpraktikere, der kom i gang allerede i deres unge år.

Vælger du at begynde på uddannelsen senere i livet, kan det for nogen tage lidt tid at finde tilbage til den rutine og disciplin, der skal til for at studere. Heilpraktikeruddannelsen stiller krav til din faglighed, og du skal være indstillet på at læse på stoffet ved siden af seminarerne på uddannelsen. Til gengæld vil du på grund af din livserfaring ofte føle dig mere sikker og tilpas i rollen som behandler, fx i dit første møde med ”rigtige” patienter.

Til top ...

 

Hvad er min økonomiske forpligtelse, hvis jeg melder mig til uddannelsen?

Du er aldrig økonomisk forpligtet til at betale mere, end de beløb, du har betalt. Får du brug for at afbryde din uddannelse – uanset af hvilken årsag – afbryder du også dine økonomiske forpligtelser over for os.

Læs mere om Heilpraktikerskolens betalingsbetingelser her ...

Til top ...

 

Kan jeg tage dele af forløbet uden at tage hele heilpraktikeruddannelsen?

Ja, du kan tage heilpraktikeruddannelsen ét semester ad gangen. Uddannelsens 1. og 2. semester er tilrettelagt, så du kan være med, uanset om du har ambitioner om at gå hele vejen og starte egen klinik

Læs mere om 1. semester her

 >> FORTSÆT og læs spørgsmål og svar om heilpraktikeren ...

 

GRATIS GUIDE:
De 7 punkter du skal have styr på hos din kommende uddannelse for at træffe det rette valg
 
.

Fornavn:

E-mail-adresse:

Tilmeld dig samtidig Heilpraktikerskolens nyhedsbrev, og hold dig opdateret om skolen, uddannelsen til heilpraktiker, informationsforedrag og meget andet.
 
Du modtager dermed også din gratis guide om de 7 punkter, du skal have styr på hos din kommende uddannelse for at træffe det rette valg.
 
 
 
 
 
Heilpraktikerskolen | Skovvejen 29, 8850 Bjerringbro  | Tlf.: +45 60 88 50 70 | heilpraktikerskolen@heilpraktikerskolen.dk